ประวัติ
 หลักสูตร
 คำขวัญ
 สีประจำโรงเรียน
 ระเบียบการรับสมัคร
 แผนที่โรงเรียน
 ห้องสมุดจิดาภา
 รายการอาหารสำหรับเด็ก
 คณะผู้บริหาร
 บุคลากร
 คณะกรรมการโรงเรียน
 หัวหน้าสาย
 ฝ่ายบุคลากร/กิจการนักเรียน
 ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
 ฝ่ายอาคารสถานที่
 ฝ่ายธุรการ-การเงิน

• ดูทั้งหมด
กิจกรรมอาชีพน่ารู้
Mamy Poko
ค่ายคุณธรรม
วันแม่ ปีการศึกษา 2559
ประกวดคัดลายมือ วันภาษาไทย
ประเมินคุณภาพภายในจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
 
• ดูทั้งหมด
ทดสอบ คลิป 5
ทดสอบ คลิป. 4
ทดสอบ คลิป 3
ทดสอบ คลิป 2
 
• ดูทั้งหมด
ประกาศผลการประเมินคุณภาพภายในจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประกาศผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘
เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560
โรคมือ เท้า ปาก ( Hand Foot and Mouth Disease ) HFMD
ร่มราชพฤกษ์ฉบับวันแม่แห่งชาติ
การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
การจัดการกับไข้ให้ลูกน้อย
ไข้เลือดออก...ภัยใกล้ตัว
โรคมือ เท้า ปาก ( Hand Foot and Mouth Disease ) HFMD


 

CopyRight@2016 Jidapakinder School
131 ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2236-1215 โทรสาร : 0-2266-4686
 
     
     
>>