กิจกรรมโรงเรียน


สืบสาน วัฒนธรรม 4 ภาค

สืบสาน วัฒนธรรม ๔ ภาค

วันที่ ๓๐ - ๓๑ ส.ค. ๖๑ 

๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์

จัดงานวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค. 2561

 

แห่เทียนจำนำพรรษา

แห่เทียนจำนำพรรษา

วันอังคารที่ 24 ก.ค. 2561 

ณ วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 14 มิถุนายน 2561

พิธีรับวุฒิบัตร นักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

พิธีรับวุฒิบัตร นักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 28 ก.พ. 2561​
กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 Next »