กิจกรรมโรงเรียน


เคลือบฟลูออไรด์

เคลือบฟลูออไรด์
วันที่ 12 ก.พ. 2557

โรงเรียนรับการประเมินภายนอกรอบ 3

วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3
โดย สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ผู้ประเมินคือ พ.อ.(พิเศษ) สมนึก สิลาวงษ์
และ นาย สุดใจ  เขตตลาด
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก

โครงการค่ายคุณธรรม

24 มกราคม 2557
โครงการค่ายคุณธรรม บรรยาธรรมโดย
พระมหานิพธ์ บัวงาม
เรื่อง คุณธรรมนำชีวิต - ความกตัญญู และการพูดจาไพเราะ

รายการซุปเปอร์จิ๋ว

นักเรียนอนุบาล 3 บันทึกเทปรายการ  ซุปเปอร์จิ๋ว
 ออกอากาศในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2557
ทางช่อง 9 เวลา 7.00 - 7.30 น.

ฟังนิทานสนุก ๆ

วันที่ 17 มกราคม 2557
ฟังนิทานสนุก ๆ จาก \"ป้ากุล\"
อาจารย์ กุลวรา ชูพงศฺไพโรจน์

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมวันเด็กและกีฬาสี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/14 Next »