กิจกรรมโรงเรียน


กิจกรรมวันเด็ก

วันศุกร์ที่ 12 ม.ค. 2561 กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ คิดถึงพ่อ วันศุกร์ที่ 1 ธ.ค. 60

ทัศนศึกษา อนุบาล 3

ทัศนศึกษา เมืองจำลองจราจร วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 60

ทัศนศึกษา อนุบาล 2

ทัศนศึกษา เมืองจำลองจราจร วันพุธที่ 22 พ.ย. 60

ทัศนศึกษา อนุบาล 1

 ทัศนศึกษา  เมืองจำลองจราจร
วันอังคารที่ 21 พ.ย. 60

วันลอยกระทง

วันลอยกระทง
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/13 Next »