กิจกรรมโรงเรียน


ทัศนศึกษา อนุบาล 1

 ทัศนศึกษา  เมืองจำลองจราจร
วันอังคารที่ 21 พ.ย. 60

วันลอยกระทง

วันลอยกระทง
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560

ฉลองครบรอบ 20 ปี


Thai Kid Com ฉลองครบรอบ 20 ปี 

ค่ายคุณธรรม

ค่ายคุณธรรม
ธ สถิตในดวงใจ
พระมหาชาครินทร์  กิตฺติเมธี
วัดยานนาวา (อารามหลวง) กรุงเทพมหานคร
๗ ก.ย. ๖๐

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 11 ส.ค. 2560

ดนตรีสร้างสรรค์

ดนตรีสร้างสรรค์  นิทานสร้างเสริม
เพื่อเด็กวัยเรียนรู้  และรักการอ่าน

โดย  ครูปุ๋ม  อภิญญารัตน์  ทรัพย์แสนยากร
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/14 Next »