กิจกรรมโรงเรียน


การทำบุญในโอกาสครบกำหนดสตมวาร

การทำบุญในโอกาสครบกำหนดสตมวาร
วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

กิจกรรมวันพ่อ

กิจกรรมวันพ่อ
ในหลวงในดวงใจ
2 ธ.ค. 59

นิเทศและติดตามการใช้เงินอุดหนุนและเงินทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

นิเทศและติดตามการใช้เงินอุดหนุน
และเงินทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
17 มกราคม 2560

เยี่ยมชมโรงเรียน

อาจารย์ พันฑิตา ทองสิมา  
ผู้อำนวยการ โรงเรียนเผดิมศึกษา
มาเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลจิดาภา
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

อนุบาล 2 - 3 ทัศนศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559
นักเรียนชั้นอนุบาล 2 -3 ไปทัศนศึกษา
ที่ พิพิธภัณเด็ก กรุงเทพมหานคร

อนุบาล 1 ทัศนศึกษา

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559
นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ไปทัศนศึกษา
ที่ พิพิธภัณเด็ก กรุงเทพมหานคร
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/13 Next »