กิจกรรมโรงเรียน


แห่เทียนจำนำพรรษา

7  กรกฎาคม  2560
แห่เทียนจำนำพรรษา
วัดแก้วแจ่มฟ้า

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

การทำบุญในโอกาสครบกำหนดสตมวาร

การทำบุญในโอกาสครบกำหนดสตมวาร
วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

กิจกรรมวันพ่อ

กิจกรรมวันพ่อ
ในหลวงในดวงใจ
2 ธ.ค. 59

นิเทศและติดตามการใช้เงินอุดหนุนและเงินทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

นิเทศและติดตามการใช้เงินอุดหนุน
และเงินทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
17 มกราคม 2560

เยี่ยมชมโรงเรียน

อาจารย์ พันฑิตา ทองสิมา  
ผู้อำนวยการ โรงเรียนเผดิมศึกษา
มาเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลจิดาภา
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/14 Next »