กิจกรรมโรงเรียน


อนุบาล 2 - 3 ทัศนศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559
นักเรียนชั้นอนุบาล 2 -3 ไปทัศนศึกษา
ที่ พิพิธภัณเด็ก กรุงเทพมหานคร

อนุบาล 1 ทัศนศึกษา

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559
นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ไปทัศนศึกษา
ที่ พิพิธภัณเด็ก กรุงเทพมหานคร

รวมพลังแห่งความภักดี

วันอังคารที่ ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๙
คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง  ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อม
ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชายไทย
 อีกทั้งทรงบันดาลให้เกิดการพัฒนาประเทศไทย
ในทุกด้านตลอดมา เป็นเวลาถึง ๗๐ ปี

วันลอยกระทง

วันลอยกระทง
๑๔ พ.ย ๕๙
หลังจากได้รับความรู้จากฝ่ายวิชาการ
 เด็ก ๆ พร้อมใจกันนั่งสมาธิเพลง  ลอย 
เพื่อส่งใจน้อย ทุกดวงลงไปใน \" กระทงแห่งความจงรักภักดี \"
แด่ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

โครงการสร้างความเชื่อมั่น โดย นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต ชั้นปีที่ 1 คณะสังคมศาสตร์

โครงการสร้างความเชื่อมั่น 
โดย นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต ชั้นปีที่ 1 คณะสังคมศาสตร์
กิจกรรม ๔ ฐาน  ระบายสี ฉันคือใคร  บอลสีเดียว และล้วงไข่ได้รางวัล
๑๑ พ.ย. ๒๕๕๙

คุณครูแบ่งปันความรู้และแชร์ประสบการณ์

คุณครูแบ่งปันความรู้และแชร์ประสบการณ์
วันที่่ 31 ตุลาคม 2559
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/14 Next »