กิจกรรมโรงเรียน


กิจกรรมอาชีพน่ารู้

อาชีพ นักดับเพลิง

Mamy Poko

 Mamy Poko จัดกิจกรรมและแจกผลิตภัณฑ์
 Mamy Poko ให้กับนักเรียนทุกคน

ค่ายคุณธรรม

คุณธรรมนำพาเด็กดี
เรื่อง  พระคุณแม่
19 สิงหาคม 2559

วันแม่ ปีการศึกษา 2559

วันแม่แห่งชาติ
11 สิงหาคม 2559

ประกวดคัดลายมือ วันภาษาไทย

แจกรางวัลคัดลายมือ
วันภาษาไทย

ประเมินคุณภาพภายในจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน


ประเมินคุณภาพภายใน
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
วันที่  4  สิงหาคม  พ.ศ. 2559
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/13 Next »