กิจกรรมโรงเรียน


วันพ่อ

กิจกรรมวันพ่อ
วันศุกร์ที่ 4 ธ.ค. 58

งานสงกรานต์ ๒๕๕๘

งานสงกรานต์ ๒๕๕๘
๑๐ เมษายน ๕๘

นารีรัตนา

วันที่ 2 เมษายน 2558  โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ปัจฉิมนิเทศ

ปัจฉิมนิเทศ 
ผู้ปกครอง นักเรียน 
ชั้นอนุบาล 1 - 2
รับสมุด รายงานผลการเรียน

พิธีรับวุฒิบัตร นักเรียนประจำปีการศึกษา 2557

พิธีรับวุฒิบัตร นักเรียนประจำปีการศึกษา 2557

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
เวลา 9.00 - 11.30 น
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/14 Next »