กิจกรรมโรงเรียน


คุณธรรมนำพาเด็กดี

คุณธรรมนำพาเด็กดี

เรื่อง ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

โดย พระอาจารย์ ชาครินทร์  กิตติเมธี

มหกรรมนิทาน M I S เวลา ๑๓.๓๐น.

มหกรรมนิทาน M I S เวลา ๑๓.๓๐น.

และการออกบูธจำหน่ายหนังสือ

โครงการส่งเสริมการอ่าน

งานวันแม่ “กราบแม่...ด้วยรัก”

งานวันแม่  “กราบแม่...ด้วยรัก” 
เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

เคลือบฟลูออไรด์

เคลือบฟลูออไรด์

โครงการ ฟ ฟัน สีขาว

แห่เทียนจำนำพรรษา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
แห่เทียนจำนำพรรษา
วัดมหาพฤฒาราม
และวัดแก้วแจ่มฟ้า

กิจกรรมนิทาน ENFAGROW

กิจกรรมนิทาน ENFAGROW

เวลา ๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/14 Next »