ปฎิทินกิจกรรม


 • 02 พ.ย. 2561

  กิจกรรมศุกร์หรรษา  

  กิจกรรมศุกร์หรรษา

  เวลา 8.00 - 8.30 

  โครงการ มาอ่านกันนะ

   
 • 02 พ.ย. 2561

  การให้ความรู้มารยาท / คุณธรรม  

  การให้ความรู้มารยาท/คุณธรรม

  ทุกวันศุกร์ หลังเคารพธงชาติ

  โครงการรักษ์วัฒนธรรมไทย

   
 • 05 พ.ย. 2561

  กิจกรรม สมาธิยามเช้า  

  เริ่มกิจกรรม สมาธิยามเช้า

  ทุกวันจันทร์ หลังเคารพธงชาติ

  โครงการ รักษ์วัฒนธรรมไทย

   
 • 05 พ.ย. 2561

  เปิดให้บริการห้องสมุด  

  เปิดให้บริการห้องสมุด

  โครงการ มาอ่านกันนะ

   
 • 06 พ.ย. 2561

  เริ่มกิจกรรม เด็กดีรีไซเคิล  

  เริ่มกิจกรรม เด็กดีรีไซเคิล

  (รับบริจาคขยะรีไซเคิล) ทุกวันอังคาร

  และพฤหัสบดี หน้าห้องธุรการ

  โครงการเรารักโลก

   
 • 07 พ.ย. 2561

  เริ่มกิจกรรม สาระน่ารู้  

  เริ่มกิจกรรม สาระน่ารู้

  (ให้ความรู้สิ่งแวดล้อม)

  ทุกวันพุธ หลังเคารพธงชาติ

  โครงการเรารักโลก

   
 • 08 พ.ย. 2561

  เริ่มโยคะ /พละ/แอโรบิก  

  เริ่มโยคะ /พละ/แอโรบิก

  สลับกันทุกวันพฤหัสบดี

  โครงการสุขสดใสวันแข็งแรง

   
 • 12 พ.ย. 2561

  ตักบาตรพระ ๓ รูป อ ๒/๒  

  ตักบาตรพระ ๓ รูป อ. ๒/๒ เป็นเจ้าภาพ

  โครงการ รักษ์วัฒนธรรมไทย

   
 • 19 พ.ย. 2561

  การให้ความรู้เกี่ยวกับ วันส้วมโลก  

  การให้ความรู้เกี่ยวกับ วันส้วมโลก

  โครงการ อนามัยดี มีสุข

   
 • 22 พ.ย. 2561

  งานวันลอยกระทง  

  งานวันลอยกระทง

  โครงการวันสำคัญ

   
 • 28 พ.ย. 2561

  กิจกรรมกล่องน้อยกู้โลก   

  กิจกรรมกล่องน้อยกู้โลก

  ชั่งกล่องนม  ครั้งที่ ๕

  โครงการ เรารักโลก

   
 • 30 พ.ย. 2561

  ประเมินความสะอาดครัว และโรงอาหาร  

  ประเมินความสะอาดครัว และโรงอาหาร ครั้งที่ ๕

  โครงการ อนามัยดี มีสุข