ปฎิทินกิจกรรม


 • 11 ม.ค. 2562

  งานวันเด็ก  

  งานวันเด็ก (แต่งชุดสวยงาม)

  โครงการวันสำคัญ

  เลิกเรียน 14.45 น. งดเรียนพิเศษ

   
 • 14 ม.ค. 2562

  ตักบาตรอาหารแห้ง พระ ๓ รูป  

  ตักบาตรเนื่องในวันครู

  อ.1/2 เป็นเจ้าภาพ

  โครงการรักษ์วัฒนธรรมไทย

   
 • 23 ม.ค. 2562

  การให้ความรู้และร่วมกิจกรรม  

  การให้ความรู้และร่วมกิจกรรม

  วันนักประดิษฐ์ 2 กุมภาพันธ์

  โครงการเรารักโลก

   
 • 30 ม.ค. 2562

  การให้ความรู้และร่วมกิจกรรม  

  การให้ความรู้และร่วมกิจกรรม

  วันนักประดิษฐ์ 2 กุมภาพันธ์

  โครงการเรารักโลก

   
 • 30 ม.ค. 2562

  การชั่งกล่องนม ครั้งที่ 7  

  การชั่งกล่องนม ครั้งที่ 7

  โครงการเรารักโลก

   
 • 30 ม.ค. 2562

  การถ่ายภาพหมู่ ปีการศึกษา 2561  

  การถ่ายภาพหมู่ ปีการศึกษา 2561

  โครงการวันสำคัญ