ปฎิทินประจำภาคเรียน


 • ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2/2561  

  ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2/2561

   

                         พฤศจิกายน

                         พฤหัสบดีที่ 1            เปิดภาคเรียน 2/2561 ทุกชั้นเรียน

                         พฤหัสบดีที่ 22          กิจกรรมวันลอยกระทง  (เลิกเรียนตามปกติ)

                 

                        ธันวาคม

                        จันทร์ที่  3                ซ้อมใหญ่กิจกรรมวันพ่อ

                        อังคารที่ 4                จัดกิจกรรมวันพ่อ

                        พุธที่ 5                     หยุดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

                                                    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

                        จันทร์ที่ 10                หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

                        พุธที่  26                  ซ้อมใหญ่การแสดงปีใหม่

                        พฤหัสบดีที่ 27            วันงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

                        ศุกร์ที่ 28                  หยุดภายใน

                        จันทร์ที่ 31                  หยุดวันสิ้นปี

   

                        มกราคม 62

                       อังคารที่ 1                     หยุดวันขึ้นปีใหม่

                       พุธที่  2                       เปิดเรียนตามปกติ

                       ศุกร์ที่ 11                      กิจกรรมกีฬาสี / วันเด็ก (เลิกตามปกติ)

                       พุธที่ 16                       หยุดวันครู

   

                      กุมภาพันธ์ 62

                     อังคารที่ 5                        หยุดภายในวันตรุษจีน

                     อังคารที่ 19                       หยุดวันมาฆบูชา

                     พุธที่ 20 - 22                    เก็บคะแนนหน่วยการเรียนรู้

                     จันทร์ที่ 25                       ทดสอบทักษะทางคณิตศาสตร์

                     อังคารที่ 26                      ทดสอบทักษะทางภาษาไทย

                     พุธที่ 27                           ทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษ

                     พฤหัสบดีที่ 28                   ทดสอบทักษะทางเชาว์ปัญญา 

                                                         อ.เด็กเล็กเรียนวันสุดท้าย  (สอบเสร็จปิดภาคเรียน)

                    มีนาคม  62

                    ศุกร์ที่ 1                             พิธีแจกประกาศนียบัตรนักเรียนจบการศึกษาชั้นอนุบาล 3

                                                         และเลี้ยงอำลา

   

                    หมายเหตุ   เปิดภาคฤดูร้อน  25 มี.ค. 62 - 26 เม.ย. 62 

   

   
 • ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1/2561  

    ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1/2561

    พฤษภาคม

    พุธ 16                  เปิดภาคเรียนทุกชั้นเรียน

    พฤหัสบดี17            เริ่มพิเศษดูแลการบ้าน

    เสาร์ 19                 ปฐมนิเทศ ผู้ปกครอง

    อังคาร 29              หยุดวันวิสาขบูชา

   

     มิถุนายน

     พฤหัสบดี  14          พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561

   

      กรกฎาคม

      อังคาร  24           แห่เทียนจำนำพรรษา วัดมหาพฤฒาราม 

                             (เด็ก ๆ ตัวแทนใส่ชุดไทยไปวัด) เลิกปกติ

      พฤหัสบดี 26        ถวายพระพรชัยมงคล รัชาลที่ ๑๐

      ศุกร์ 27              หยุดวัน อาสาฬหบูชา

      จันทร์ 30             หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐

   

       สิงหาคม  

      ศุกร์  10              จัดงานวันแม่แห่งชาติ (เลิกตามปกติ)

      จันทร์ที่ 13             หยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ

                              พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

      พฤหัสบดี  30        กิจกรรมโครงงาน / สืบสานวัฒนธรรม 4 ภาค            

      ศุกร์ 31                กิจกรรมโครงงาน / สืบสานวัฒนธรรม 4 ภาค            

   

      กันยายน 

     ศุกร์ 14                 พิเศษเย็นเป็นวันสุดท้าย

     พฤหัสบดี 20           ประเมินผลพัฒนาการทุกชั้นเรียน

     ศุกร์  21                 ประเมินผลพัฒนาการทุกชั้นเรียน

     จันทร์ 24                ประเมินผลทักษะด้านคณิตศาสตร์ เลิก 14.00 น.

     อังคาร 25               ประเมินผลทักษะดานภาษาไทย   เลิก  14.00 น

     พุธ 26                   ประเมินทักษะด้านภาษาอังกฤษ / เชาว์  เลิก 14.00 น.

   

                             สอบเสร็จ  ปิดภาคเรียนเรียนที่ 1/2561

        กำหนดการต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง