ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศแจ้ง หยุดเรียน

ประกาศหยุดเรียน

โรงเรียนจะปิดทำการเรียนการสอนในวันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 62 เนื่องจากค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน

เกรงจะเป็นอันตรายกับนักเรียน  จึงประกาศแจ้งให้ทราบ