ฝ่ายวิชาการ


 
1.คุณครูสุวารี          พีระชัยรัตน์  (ครูรี) 
2.คุณครูภาวนา        หมอสินธิ์ (ครูหมู)   
3.คุณครูพรรณทิพา    มีสาวงษ์(ครูเก๋))